Stockholms Universitet

Partner 19 [SU]

Vad är PARRISE?

PARRISE är ett multidisciplinärt konsortium vars syfte är att underlätta nätverksaktiviteter bland lärare, lärarutbildare och forskare i utbildningsvetenskap. I konsortiumet ingår 18 universitet från 11 olika länder. Medlemmarna i konsortiet är experter på undersökande arbetssätt och på att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning.

Vad är målet med programmet?

Ett gemensamt mål i hela Europa är att skapa ett naturvetenskapligt allmänbildat samhälle, som gör det möjligt för medborgarna att delta i forsknings- och innovationsprocesser (RRI). Detta kräver en utbildning i demokratiskt medborgarskap, i vilket två olika utbildningsbegrepp som ofta ses som oberoende av varandra är integrerade: undersökande arbetssätt (IBSE) och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSI). Detta integrerade synsätt har vi benämnt undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSIBL).

Detta utbildningssätt gynnar ett demokratiskt medborgarskap genom att integrera samhällsfrågor med relaterad naturvetenskaplig kunskap. Det övergripande syftet med PARRISE är att samla in och dela existerande goda exempel i Europa och utveckla lärandeverktyg samt lärarutbildning för lärare  i naturvetenskap baserat på SSIBL.

Projektet kommer att bygga på kunskaper om utbildning och fortbildning i undersökande arbetssätt för att kunna främja implementeringen av undersökande arbetssätt i undervisningen.

Roll till programmet

Vilka är de viktigaste lokala insatser så långt?

PARRISE kommer att ge stöd för lärare och lärarutbildare som vill integrera samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och undersökande arbetssätt. Projektet kommer att inventera, utvärdera och tillverka moduler för lärarutbildning. Liknande moduler kommer att utvecklas för att kunna användas i informella lärande miljöer som science centers.

Ett hörn av campus
Aula magna

Kontaktuppgifter
Shu-Nu Chang Rundgren, Stockholm University
E: shu-nu.chang-rundgren@edu.su.se

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top