Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus

Partner 16 [ENERGY]

Mis on PARRISE?

PARRISE projekti peamiseks eesmärgiks on teaduse ja ühiskonna lõimimine kooli kontekstis, et noored tunneksid end teadusega rohkem seotuna, tajudes ka teaduse sotsiaalset mõju. Omandades enam teaduslikku kirjaoskust, on noored kodanikud võimekamad osalema teaduse innovatsioonis kui protsessis.

PARRISE vahendab ja täiendab alg- ja keskkooli loodusteaduste õpetajatele suunatud parimaid professionaalse arengu praktikaid  Euroopas. Metoodikas on seejuures lõimitud kaks pedagoogilist lähenemist: uurimuspõhine teadusharidus (inquiry-based science education, IBSE) ja õppimine ühiskondlik- teaduslike teemade (Socio­scientific Issues, SSI) kaudu. Antud lähenemise nimi on ühiskondlik-teaduslik uurimuspõhine teadusõpe (Socio-Scientific Inquiry-Based Learning, SSIBL).

SSIBL lähenemine tutvustab väljakutseid, millega seistakse hariduses silmitsi käsitledes vastutustundliku teadustegevuse ja innovatsiooni teemasid (Responsible Research and Innovation, RRI).

Mis on projekti eesmärk?

  • Pakkuda välja üldine raamistik ühiskondlik-teadusliku uurimuspõhise teadusõppe (SSIBL) läbi viimiseks nii formaalses kui mitteformaalses õpikeskkonnas
  • Tuvastada parimad praktikad, mida saab rakendada ühiskondlik-teadusliku uurimuspõhise teadusõppe (SSIBL) raamistikus
  • Luua rahvusvahelisi kogukondi loodusainete õpetajatest, kasvatusteadlastest, teaduse populariseerijatest ning spetsialistidest õppekavade ja ka kodanikuhariduse vallast, et rakendada SSIBLi parimaid praktikaid
  • Arendada SSIBLi kompetentsi Euroopa alus- ja keskhariduse õpetajate ning nende koolitajate seas
  • Levitada parimaid praktikaid ning materjale läbi PARRISE kodulehe, digitaalsete ja prinditud publikatsioonide. Viia läbi koolitusi nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasandil
  • Hinnata täiendatud SSIBLi materjalidega läbi viidud koolituste edukust õpetajate ja õpetajaks õppivate üliõpilaste koolituste järgselt

Roll programmis

Õpetaja professionaalne areng SSIBLi kontekstis – algkool (WP2)


ENERGY webpage [en]

PARRISE voldik [et]

Missugused sündmused on projekti raames juba toimunud?

Koostöös Tallinna Ülikooliga toimus 2015/16 õppeaasta kevadsemestril õpetajakoolituse raames osa õppetööst Energia avastuskeskuses, kus üliõpilased said tutvuda nii kogemus-/uurimusõppega, õppimisega avatud õpikeskondades kui ka PARRISE projekti põhimõtetega.

Tallinna Ülikooli üliõpilased avastamas Energia avastuskeskust õppetöö raames
Välgusaal

Kontakt
Energia avastuskeskus
Põhja pst 29, 10425, Tallinn
E: krista@energiakeskus.ee

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top