Radboud Universiteit

Partner 14 [SKU/RU]

Wat is PARRISE?

PARRISE is een Europees samenwerkingsverband tussen leraren, lerarenopleiders en  onderzoekers, werkzaam bij 18 verschillende instituten in 11 landen. In PARRISE staat  de ontwikkeling van een educatieve methode centraal die de didactiek van het  onderzoekend leren verbind met burgerschapsvorming en het leren over  maatschappelijke vraagstukken. Deze methode noemen we SocioScientific Inquiry  Based Learning (SSIBL). PARRISE verzamelt Europese praktijkvoorbeelden van deze  methode en zet deze in voor professionalisering en n(a)scholing van leraren in het  primair en voortgezet onderwijs.

Wat is het doel van het project?

PARRISE ondersteunt leraren en lerarenopleiders bij het integreren van maatschappelijke vraagstukken in de didactiek van het onderzoekend leren. Daartoe  wordt lesmateriaal verzameld en professionalisering en (na)scholing ontwikkeld voor  leraren en lerarenopleiders.

Onze rol in het project

Het WKRU richt zich als partner binnen het PARRISE netwerk op het ontwikkelen van een professionaliseringscursus voor leraren in het primair onderwijs


Curcussen PARRISE

SKU/RU webpage [en]

SKU/RU PARRISE brochure [nl]

Wat zijn de belangrijkste locale activiteiten die hebben plaatsgevonden?

Het WetenschapsKnooppunt Radboud Universiteit (WKRU) heeft een  professionaliseringscursus ontwikkeld voor leraren in het primair onderwijs, die in het  voorjaar van 2016 uitgevoerd en geevalueerd zal worden. Een aantal kernideen uit  deze cursus zijn gepresenteerd tijdens twee workshops op de winterschool van het  WKRU in januari 2015. Tijdens deze workshop kozen de deelnemers, bestaande uit  leraren, PABO-studenten en lerarenopleiders gezamenlijk een controversieel thema uit  en verkenden een plan om het in de klas uit te werken en bediscussieren.  Tijdens een expertmeeting bij het Institute for Science, Innovation & Society van de  Radboud Universiteit werd de SSIBL methode gepresenteerd en bediscussieerd.

Workshop over SSIBL met leraren uit het primair onderwijs
Leraren bespreken de SSIBL methode tijdens een workshop aan

Contact
Dr. Sanne Dekker
Institute for Science, Innovation & Society Faculty of Science
Radboud University Nijmegen
E: s.dekker@science.ru.nl
T:+31 (0)24 365 21 19

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top