Universiteit Utrecht

Partner 1 [UU]

Wat is PARRISE?

PARRISE is een Europees project waarin 18 universitaire instellingen en science centers uit 11 landen zich inzetten om onderzoekend leren en sociaalwetenschappelijke vraagstukken te integreren in het middelbaar bèta-onderwijs, en zo een wetenschappelijk geletterde samenleving te creëren. Daarnaast stimuleert het project netwerkactiviteiten tussen leraren, lerarenopleiders en onderzoekers in verschillende Europese landen, voor het delen van kennis en ervaringen. De projectpartners hebben allen expertise op het gebied van onderzoekend leren en het integreren van sociaalwetenschappelijke vraagstukken in de (na)scholing van leraren.

Wat is het doel van het programma?

Het doel van het PARRISE-project is het creëren van een wetenschappelijk geletterde samenleving, waarin burgers een bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoorde kennis en innovaties. Binnen het onderwijs vereist dat de integratie van twee didactische benaderingen, die in scholen vaak gescheiden zijn: onderzoekend leren en het leren over maatschappelijke vraagstukken. We noemen deze geïntegreerde aanpak Socio-Scientific Inquiry-Based Learning (SSIBL). De overkoepelende doelstelling van PARRISE is het verzamelen en delen van bestaande ‘best practices’ in Europa en het ontwikkelen van leerinstrumenten, lesmateriaal, professionalisering en (na)scholing voor bèta-leraren, gebaseerd op de SSIBL-methode. Het project bouwt voort op recente ontwikkelingen en inzichten in de didactiek van het onderzoekend leren en stimuleert de implementatie van onderzoekend leren in de onderwijspraktijk.

Onze rol in het project

Algehele coördinatie van het PARRISE-project


Integratie van SSIBL in de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding binnen Nederland


UU webpage [en]

UU PARRISE Brochure [nl]

Wat zijn de belangrijkste plaatselijke activiteiten die tot nu toe hebben plaatsgevonden?

In het voorjaar van 2014 heeft het PARRISE-team van de Universiteit Utrecht eerstegraads leraren in opleiding (LIO’s) kennis laten maken met de SSIBL-aanpak. Deze LIO’s volgden een theoretisch college, waarna ze in groepjes een SSIBL-les ontwierpen en aan elkaar presenteerden. Het projectteam continueert en intensiveert deze aanpak bij de komende generaties LIO’s. Daarbij zullen zij de SSIBL-aanpak onder meer verwerken in de lessenserie die ze voor hun meesterproef (afstudeerproject) ontwikkelen.

De Universiteit Utrecht zal best-practices van nieuw ontwikkeld SSIBL-lesmateriaal in een database opnemen en delen met de Europese partners. Ook zullen lerarenopleiders van elders in Nederland regelmatig worden geïnformeerd over SSIBL, met als doel om de aanpak ook in de andere lerarenopleidingen te integreren.

Leraren in opleiding ontwikkelen een SSIBL les
Leraren in opleiding presenteren het SSIBL lesplan

Contact gegevens
Christine Knippels,
Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education
Universiteit Utrecht
Princetonplein 5,
3584 CC Utrecht
030 – 253 2213
m.c.p.j.knippels@uu.nl
www.fisme.uu.nl

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top