Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Partner 9 [CUT]

Τι είναι το PARRISE;

Το PARRISE αποτελεί μια διεπιστημονική κοινοπραξία που έχει ως στόχο να διευκολύνει τις δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και ερευνητών στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες σε 18 ιδρύματα, σε 11 χώρες. Τα μέλη της κοινοπραξίας έχουν σημαντική εμπειρία στα θέματα μάθησης με διερώτηση και μάθησης μέσω κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων στο πλαίσιο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και της μαθησιακής διαδικασίας. Τοπικός εταίρος στην Κύπρο είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου Κύπρου και τοπική συντονίστρια του προγράμματος στην Κύπρο, η Δρ. Ελένη Α. Κύζα (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου).

Ποιος είναι ο στόχος του;

Συνολικός στόχος του PARRISE είναι η ανάπτυξη και διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρακτικές αυτές ενσωματώνουν δύο παιδαγωγικές προσεγγίσεις: τη μάθηση με διερώτηση (IBSE) και τη μάθηση μέσω κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων. Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση ονομάζεται Κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με διερώτηση (SSIBL). Μέσα από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην προσέγγιση της Κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με διερώτηση (SSIBL), οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να εισάγουν τους μαθητές τους στις προκλήσεις της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, προάγοντας συνάμα τον επιστημονικό γραμματισμό των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι οι νέοι θα ενεργοποιηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, βιώνοντας την κοινωνική τους επίδραση. Μέσα από τον επιστημονικό γραμματισμό, οι νέοι πολίτες εφοδιάζονται καλύτερα, ώστε να μετέχουν στη διαδικασία της επιστημονικής καινοτομίας

Ρόλος στο πρόγραμμα

Διάχυση (WP6, Συνονιστής)


Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαίδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (WP3)


Information in English

CUT PARRISE brochure [el]

Τι έχει γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος PARRISE στην Κύπρο;

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η ερευνητική ομάδα PARRISE, εργάστηκε για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τριών διαφορετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς 2015-2016. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα του PARRISE στην Κύπρο συμμετείχε σε δράσεις διάχυσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συνεδρίων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις που αφορούσαν τόσο στην προσέγγιση της Κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με διερώτηση (SSIBL) όσο και στην προσέγγιση σε συνάρτηση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Γυμνασίου, στα συνέδρια EARPIL 2014 και ESERA 2015  αντίστοιχα.

  • Στο πρώτο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν εν υπηρεσία εκπαιδευτικοί Χημείας και Βιολογίας, καθώς και εκπαιδευτικοί Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών από τη Δημοτική Εκπαίδευση. Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται να μετέχουν 20-30 εκπαιδευτικοί (ο αριθμός θα προσδιοριστεί περί τα τέλη Ιουλίου 2015)
  • Στο δεύτερο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν 50-60 εν υπηρεσία εκπαιδευτικοί Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (βιολόγοι, χημικοί, φυσικοί, γεωγράφοι/καθηγητές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)
  • Στο τρίτο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν 10 περίπου προ-υπηρεσία εκπαιδευτικοί Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού μαθήματος για τις Φυσικές Επιστήμες, την παιγνιδοποίηση και την Κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με διερώτηση

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα του PARRISE στην Κύπρο συμμετείχε σε δράσεις διάχυσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συνεδρίων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις που αφορούσαν τόσο την προσέγγιση της Κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με διερώτηση (SSIBL) όσο και την προσέγγιση σε συνάρτηση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Γυμνασίου, στα συνέδρια EARPIL 2014 και ESERA 2015 αντίστοιχα.

Συνέδριο EAPRIL 2014
Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΦΕ για το πρόγραμμα PARRISE

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δρ. Ελένη Α. Κύζα
Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30
3036 Λεμεσός
parrise.cyprus@gmail.com

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top