Umeå University

Partner 7 [UmU]

Vad är PARRISE?

PARRISE är ett EU-projekt som arbetar med utbildning och utveckling av naturvetenskaplig undervisning. I projektet ingår lärare, lärarutbildare och forskare i utbildningsvetenskap och naturvetenskap från 18 universitet från 11 olika länder. Medlemmarna i projektet är experter på undersökande arbetssätt och på att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning.

Vad är målet med projektet?

Ett gemensamt mål i hela Europa är att skapa ett naturvetenskapligt allmänbildat samhälle, som gör det möjligt för medborgarna att delta i forsknings- och innovationsprocesser (RRI). För att öka medvetenhet kring de sociala, politiska och miljömässiga aspekter som naturvetenskap och teknik för med sig krävs en utbildning där sambanden mellan kunskaper och värden synliggörs. Detta projekt strävar mot att utveckla undervisningsexempel för detta genom att bland annat integrera två olika utbildningsbegrepp: undersökande arbetssätt (IBSE) och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSI). Detta integrerade synsätt har vi benämnt undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSIBL).

Det övergripande syftet med PARRISE är att samla in och dela existerande goda exempel i Europa och samt utveckla verktyg för att stödja elevers lärande. Dessa ”goda exempel” på undervisning med undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSIBL) kan erbjudas i lärarutbildning och i lärarfortbildning.

Roll till programmet

De viktigaste lokala insatserna så långt?

PARRISE kommer att ge stöd för lärare och lärarutbildare som vill integrera samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll och undersökande arbetssätt. Projektet kommer att inventera, utvärdera och tillverka moduler för lärarutbildning och lärarfortbildning. Hittills har två omgångar av workshops och utvecklingsarbete genomförts med gymnasielärare i Naturkunskap för att: 1) stimulera diskussion kring kunskapssyn och innehållsfrågor i SSIBL-undervisning, 2) stimulera erfarenhetsutbyte kring den pedagogiska praktiken, samt 3) stimulera lärares reflektion över erfarenheterna av SSIBL i naturvetenskapsundervisningen.

Resultatet från projektet kommer att implementeras i kompetensutvecklingskurser för lärare och lärarstudenter. Just nu utvecklas ett material för en modul inom Skolverkets NT-satsning för gymnasieskolan.

Umeå
Teachers and SSIBL

Kontaktuppgifter
Christina Ottander, Umeå Universitet
christina.ottander@umu.se

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top