Malmö Högskola

Partner 5 [MAH]

Vad är PARRISE?

PARRISE är ett EU-finansierat projekt som arbetar med utbildning och utveckling av naturvetenskaplig undervisning. I projektet ingår lärare, lärarutbildare och forskare i utbildningsvetenskap och naturvetenskap från 18 universitet från 11 olika länder. Medlemmarna i projektet är experter på undersökande arbetssätt och på att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i lärarutbildning.

Vad är målet med projektet?

Ett gemensamt mål i hela Europa är att skapa ett naturvetenskapligt allmänbildat samhälle, som gör det möjligt för medborgarna att delta i forsknings- och innovationsprocesser (RRI). För att öka medvetenhet kring de sociala, politiska och miljömässiga aspekter som naturvetenskap och teknik för med sig krävs en utbildning där sambanden mellan kunskaper och värden synliggörs. Detta projekt strävar mot att utveckla undervisningsexempel för detta genom att bland annat integrera två olika utbildningsbegrepp: undersökande arbetssätt (IBSE) och samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSI). Detta integrerade synsätt har vi benämnt undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSIBL). Det övergripande syftet med PARRISE är att samla in och dela existerande goda exempel i Europa och samt utveckla verktyg för att stödja elevers lärande. Dessa ”goda exempel” på undervisning med undersökande arbetssätt i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SSIBL) kan erbjudas i lärarutbildning och i lärarfortbildning.

Roll till programmet

Bidra till att uppmärksamma ny naturvetenskaplig forsknings plats i skolan

Skapa mötesplatser mellan lärare och lärarstudenter


MAH webpage [en]

MAH PARRISE brochure [sv]

Vilka aktiviteter har genomförts lokat än så länge?

På Malmö högskola har genomförts två fortbildningskurser för lärare. I båda kurserna har nano-teknologi varit i fokus som exempel på ansvarsfull forskning och utveckling. Till kurserna har vi bjudit in forskare från olika fält för att diskutera nanoteknologi och hur skolan kan uppmärksamma frågor som berör naturvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning. Förutom aktiva lärare har även lärarstudenter deltagit i kurserna. Studenterna har gjort projektarbete i sina kurser medan lärarna har genomfört SSIBL-projekt i sina egna klasser.

Redovisning av projekt 2016
Redovisning av projekt 2017

Kontaktuppgifter
Mats Lundström
mats.lundstrom@mah.se

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top