מכון ויצמן למדע

Partner 4 [WEIZMANN]

מהו PARRISE?

PARRISE  (Promoting Attainment of Responsible Research and Innovation in Science Education) הוא תוכנית חינוכית המאגדת 18מוסדות מאחת עשרה מדינות, שמטרתה לקדם את הרעיון של חדשנות ומחקר אחראי בחינוך היסודי והעל-יסודי (Responsible Research and Innovation, RRI).  גישת התוכנית היא חקירה מדעית העשויה לאפשר לאזרחי העתיד, להשתתף בדיון חברתי מדעי, ולתרום לאחריות אזרחית. לשם כך, התלמידים צריכים הבנה במדע וללמוד לקבל החלטות מושכלות בהתחשב בעובדות רלוונטיות, זיהוי מחלוקות, אינטרסים, ערכים, יתרונות ועלויות.
התוכנית משלבת למידה מבוססת-חקר וחינוך לאזרחות בנושאים חברתיים-מדעיים (Socio-scientific Issues & Inquiry Based Learning, SSIBL). בנוסף, ב PARRISE-  משתפים במשאבים כשיטות עבודה, פיתוח חומרי למידה וקורסי הכשרה או התפתחות מקצועית של מורי מדעים על בסיס גישת SSIBL, הקיימים ברחבי אירופה.

מהן מטרות התוכנית?

• לבנות מסגרת חינוכית כוללנית ללימוד סוגיות חברתיות המבוססות על חקר מדעי-חברתי (SSIBL) בסביבות למידה פורמאליות ובלתי פורמאליות.
• לזהות דוגמאות למודלים מיטביים להוראה ולמידה המבוססים על חקר מדעי-חברתי.
• לבנות קהילות של מורים למדעים, מורי מורים, אנשי תקשורת המדע, מומחים לחינוך וללימודי אזרחות, מומחים בפיתוח תכניות לימודים ובחינוך אזרחי מכל העולם –  וזאת לשם יישום  המודלים המיטביים להוראה ולמידה המבוססים על חקר מדעי-חברתי.
• לפתח מיומנויות הוראה המבוססת על חקר מדעי-חברתי בקרב מורי מורים ומורי מדעים במערכת  החינוך היסודית והעל-יסודית.
• להפיץ את המודלים המיטביים להוראה ולמידה המבוססות על חקר מדעי-חברתי, ובכלל זה משאבים  וידע, באמצעות אתר אינטרנט ייעודי, פרסומים  מודפסים ודיגיטליים, וכן קהילות מורים ומומחים ברמה ארצית ובינלאומית.
• להעריך את מידת ההצלחה של השימוש בחומרים להוראה ולמידה המבוססים על חקר מדעי-חברתי בקרב מורים במהלך הכשרתם ובקרב מורים מנוסים.
• להעלות את המודעות של בני נוער לנושא אחריות במחקר ובחדשנות מדעית  באמצעות חינוך מדעי בדרך החקר.

תפקידך בפרוייקט

מהן הפעולות המרכזיות שהתקיימו עד כה ברמה ארצית

במסגרת תוכנית PARRISE בישראל התקיימו שתי השתלמויות למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה. בהשתלמויות ניתן דגש על שילוב ציר התוכן, ציר מיומנויות החשיבה והלמידה וציר הערכים, המהווים שלושה מרכיבים במטרות הוראת הביולוגיה. במהלך ההשתלמות אופיינו ומופו סוגיות חברתיות המצויות על סדר היום הציבורי: כבעיית ההימנעות מחיסונים, סוגיית הרעב העולמי ועוד. בכל אחת מהסוגיות החברתיות נדונו ההיבטים המדעיים, המהווים תשתית בפרויקט חברתי  לתלמידי תיכון וחטיבת הביניים. לבסוף, הייתה התנסות בשילוב חקר מדעי בפרויקט ודנו כיצד ניתן לקדם חינוך לאחריות חברתית-מדעית ואזרחות טובה באמצעותו. במהלך ההשתלמויות המורים פיתחו ויישמו פרויקט בית ספרי, המשלב חקר מדעי תוך התמודדות עם נושא חברתי שנבחר על ידי תלמידיהם. זאת במטרה לקדם את האוריינות המדעית-חברתית בקרב התלמידים ולטפח את אחריותם האזרחית.
שותפים בפיתוח וניהול הקורסים במסגרת תוכניתPARRISE  בישראל צוות הכשרת מורים בראשות ד”ר רחל כהן בקבוצת הביולוגיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בראשות פרופ’ ענת ירדן, חוקרים בהוראת המדעים מחו”ל שזהו תחום התמחותם, ד”ר זאב דגני מהגימנסיה העברית “הרצליה” בתל אביב מנהלי וחברי העמותה JustSpirulina, ומר עינב לוי, מבית הספר ההומניטרי בישראל.
תוכנית PARRISE  בישראל הוצגה בכנסי מורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה, בימי עיון וכן למורי המורים המכשירים את פרחי ההוראה במכללת “אורנים, טבעון ובמכון ויצמן למדע.

מכון ויצמן למדע
מורים משתלמים מתכננים פרוייקטים

פרטי התקשרות
פרופ’ ענת ירדן וד”ר רחל כהן (דרך איריס מזור) iris.mazor@weizmann.ac.il טלפון : 08-934389

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top