Eötvös Loránd Tudományegyetem

Partner 18 [ELTE]

Mi is az a PARRISE?

A PARRISE egy multidiszciplináris konzorcium, melynek 11 országban, 18 intézményben vannak munkacsoportjai.

Célja, hogy összekapcsolja a tanárok, az iskolán kívüli oktatással foglalkozók, a tanárképzéssel, vagy tanár-továbbképzéssel foglalkozók és az oktatáskutatók tevékenységét.

A konzorcium működését az EU FP7 keretprogramjának SIS.2013.2.2.1-1. „Science in Society” programja támogatja (Grant Agreement No. 612438). A résztvevő intézmények között főként egyetemeket találunk, azonban Science Center és oktatáskutató intézet is előfordul.

A négyéves projekt során az egyes munkacsoportok új modulokkal egészítik ki a rendelkezésre álló tanártovábbképző programokat a természettudományok különböző területein.

Mi a program célja?

A projekt célja a fiatalok érdeklődésének felkeltése a felelős kutatás és innováció (RRI – Responsible Research and Innovation), valamint a társadalmat foglalkoztató kérdések természettudományos háttere iránt a felfedezés alapú oktatás (IBSE – Inquiry Based Science Education) segítségével.

Ezt az egyesített megközelítést nevezzük a Társadalmat Foglalkoztató Tudományos Kérdések Felfedezés Alapú Oktatásának (SSIBL – Socio-Scientific Inquiry-Based Learning), mely elősegíti a demokratikus polgári magatartás kialakulását is.

A projekt átfogó célja, hogy ezen a téren összegyűjtse és terjessze az európai jó gyakorlatokat, és tananyagokat, oktatási eszközöket és szakmai továbbképzési tanfolyamokat fejlesszen ki a természettudományos tárgyak oktatói számára az SSIBL megközelítés alapján.

A megvalósítás lépései:
– Átfogó oktatási keretprogram létrehozása formális és informális oktatási környezetben.
– Az SSIBL keretrendszert bemutató példák és jó gyakorlatok keresése.
– Természettudományt oktató tanárok, tanárképző szakemberek, tudomány-kommunikátorok és oktatáskutatók nemzetközi közösségének kiépítése.
– A tananyagok és a jó gyakorlatok közzététele, terjesztése.
– Az SSIBL anyagokat használó oktatók tapasztalatainak megosztása leendő és már a pályán lévő tanárokkal.

Szerepünk a programban

Tanártovábbképző program létrehozása középiskolában tanító fizikatanárok számára


Informális tanulás: jó gyakorlatok összegyűjtése a középiskolai fizikaoktatásban


ELTE webpage [en]

PARRISE szórólap [hu]

Milyen főbb helyi események zajlottak eddig?

1./ Két tanártovábbképző tanfolyam akkreditálása a 2014-2019 időszakra:
„Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában I.”
„Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában II.”
címmel (engedélyszámuk: 43/210/2014, ill. 43/237/2014).
Részletek az alábbi honlapon:
http://csodafizika.hu/fiztan/tovabbkepzes/index.html

2./ A „Teaching Physics Innovatively (TPI-15), New Learning Environments and Methods in Physics Education” nemzetközi konferencia megrendezése 2015. augusztus 17-19. között Budapesten.
Honlap: http://parrise.elte.hu/tpi-15/

3./ A konferencia kiadványának megszerkesztése és „e-book” formában történő megjelentetése 2016. augusztusában „Teaching Physics Innovatively, New Learning Environments and Methods in Physics Education” címmel. A teljes kötet letölthető az alábbi weboldalról: http://parrise.elte.hu/tpi-15/proceedings.php

Kerekasztal-beszélgetés a TPI-15 konferencián
A TPI-15 konferenciakötet címlapja

Kapcsolat
Király Andrea
Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központ
E-mail: kiraly.andrea@ttk.elte.hu
Web: http://parrise.elte.hu/
Főbb résztvevők: Egyed László, Juhász András, Kárpáti Andrea, Tasnádi Péter, Tél Tamás.

European Commission

PARRISE (grant agreement 612438) is a four year programme (2014-2017) funded by the European Commission.

Copyright 2014-2017 © PARRISE. All rights reserved. | Designed and Developed by Limdez Creative Solutions

top